Política de privacitat

TITULARITAT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

En compliment de l’exposat en l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que la present pàgina web és propietat de l’ASSOCIACIÓ PROA (PRO-ACTIVA “OPEN ARMS”) d’ara endavant Associació PROA, amb CIF G66607938 i domicili social en C/Rector, 95 baixos 08912 – Badalona (Barcelona). Telèfon de contacte 610 548 613 i adreça de correu electrònic info@proactivaopenarms.org

La utilització d’aquest lloc web, inclòs el mer accés, està subjecte a les condicions d’ús aquí exposades. El fet d’accedir a la pàgina i utilitzar els materials continguts en ella, suposa que Vè. ha llegit i accepta, sense reserva alguna, les presents condicions. Tots els continguts de les pàgines web proactivaopenarms.org, ja siguin textos, imatges, qualsevol altre element del seu disseny o estructura, són propietat exclusiva de l’Associació PROA o dels seus autors, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de l’Associació PROA.

Així mateix, no està permesa la modificació del web ni dels seus continguts, quedant autoritzat exclusivament l’ús personal no comercial.

Associació PROA no es responsabilitza de la informació que es pot obtenir a través dels enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de l’Associació PROA.

Els “links” tenen l’única funció d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, no suposant una invitació per la visita dels llocs de destí.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per aquesta Llei, en els fitxers titularitat de l’Associació PROA, amb la finalitat de poder atendre la seva petició i prestar-li el servei sol·licitat, així com per mantenir-lo informat per diversos canals de comunicació sobre qüestions relatives a la nostra activitat. Les dades personals que emmagatzemem es transmeten sempre sota connexions segures, de manera que les dades viatgen per Internet de forma encriptada i segura.

Associació PROA assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres usuaris/es i garanteix que en cap lloc seran cedides a tercers. L’empresa de logística que realitza l’enviament de la comanda i l’entitat bancària que realitza la transacció econòmica tenen accés a aquestes dades única i exclusivament per al compliment d’aquestes finalitats.

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant una sol·licitud escrita i signada, acompanyada del Document d’Identitat, dirigida a Proactiva Open Arms, C/Rector, 95 baixos 08912 – Badalona.